بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/30
کل خالص ارزش دارائی ها 106,747,438,834 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,507,751 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,507,751 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,524,231 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 42,567

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه پست بانک

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/11/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد ابراهيمي، فرنوش شيخ الاسلامي، سيدامير اعتمادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين

نمودار‌ها