بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/01/27
کل خالص ارزش دارائی ها 109,991,328,216 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,876,417 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,876,417 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,901,498 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 38,239

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه پست بانک

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/11/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد ابراهيمي، فرنوش شيخ الاسلامي، سيدامير اعتمادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

نمودار‌ها