بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/23
کل خالص ارزش دارائی ها 125,051,617,132 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,712,713 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,712,713 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,744,962 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 33,682

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه پست بانک

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/11/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد ابراهيمي، سيدامير اعتمادي، پرندوش كرمانشاهاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

نمودار‌ها