بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/09/23
کل خالص ارزش دارائی ها 114,499,076,634 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,345,091 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,376,160 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,358,380 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 48,825

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه پست بانک

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/11/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد ابراهيمي، محمد خبري زاد، فرنوش شيخ الاسلامي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين

نمودار‌ها